P E D A G O Š K I      T I M


CHIARA CATTELAN, dr. med., pediatrinja in pedopsihiatrinja, psihoanalitičarka Italjanskega psihoanalitičnega društva (SPI) in Mednarodnega psihoanalitičnega združenja (IPA). Področja strokovnih interesov so: zgodnji psihični razvoj, autizem, telesno-psihična izražanja in komunikacija pri odraslih in otrocih - Italija.

THIJS DE WOLF, mag. psiholog, Ph.D., učni psihoanalitik Nizozemskih (DSP in DAP) in Mednarodnega psihoanalitičnega društva (IPA). Bivši predsednik Nizozemskega društva za psihoanalitično psihoterapijo. Vodja Podiplomskega študija za psihoterapevte (Post Graduate Training for Psychotherapists) na Univerzi v Amsterdamu – Amsterdam, Nizozemska.

PAVEL FONDA, dr. med., spec.psihiater, bivši primarij, učni psihoanalitik Italijanskega (SPI) in Mednarodnega psihoanalitičnega društva (IPA). Učni psihoterapevt in supervizor Slovenskega društva za psihoanalitično psihoterapijo (SDPP) – Trst, Italija.

HEKTOR JOGAN, dr. med., spec. psihiater, bivši primarij, psihoanalitik Italijanskega (SPI) in Mednarodnega psihoanalitičnega društva (IPA). Učni psihoterapevt in supervizor Slovenskega društva za psihoanalitično psihoterapijo (SDPP) – Trst, Italija.

EDUARD KLAIN, prof., dr.med., spec. nevrolog in psihiater, učni psihoanalitik Hrvaškega (HPD) in Mednarodnega psihoanalitičnega društva (IPA). Grupni učni analitik. Bivši redni profesor Medicinske psihologije na Zagrebški univerzi. Član Odbora direktorjev (Board of Directors) pri Mednarodnem združenju skupinske psihoterapije (IAGP) – Zagreb, Hrvaška.

STANISLAV MATAČIĆ, dr. med., spec. psihiater, učni psihoanalitik in supervizor Hrvaškega psihoanalitičnega društva (HPD) – Zagreb, Hrvaška.

IGOR OKORN, univ. dipl. inž. gradb., mag. gradb., PhD, dr. psth. sc, psihoanalitik Hrvaškega (HPD) in Mednarodnega psihoanalitičnega društva (IPA). Učni psihoterapevt in supervizor Slovenskega društva za psihoanalitično psihoterapijo – Ljubljana, Slovenija.

VLASTA POLOJAZ, dr. med., spec. pediatrinja in pedopsihiatrinja, psihoanalitičarka Italijanskega (SPI) in Mednarodnega psihoanalitičnega društva (IPA). Bivša vodja Enote za psihoanalitične raziskave v pediatriji in Asistent docent na Pediatrični univerzitetni kliniki v Padovi za poučevanje psihologije razvojne dobe in pedopsihiatrije. Začasna profesorica za Psihoterapijo otrok na specializaciji iz psihoterapije na univerzi v Trstu. Učna psihoterapevtka in supervizorka Slovenskega društva za psihoanalitično psihoterapijo (SDPP) – Trst, Italija.

SAŠA ROJC, dr. med., spec. psihiatrinja, subspecializacija iz Otroške in mladostniške psihiatrije, psihoanalitičarka v izobraževanju Hrvaškega (HPD) in Mednarodnega psihoanalitičnega društva (IPA). Psihiatrične in psihoterapevtske delovne izkušnje v okviru EAP (Enote za adolescentno psihiatrijo) in KOKP (Psihiatrična klinika Ljubljana) – Ljubljana, Slovenija.

BERNARD ROJNIK, univ. dipl. psiholog, spec. klinične psihologije. Delal na Univerzitetni psihiatrični kliniki v Ljubljani. Psihoanalitik Hrvaškega (HPD) in Mednarodnega psihoanalitčnega združenja (IPA), usposobljen za analizo kandidatov. Učni psihoterapevt in supervizor Slovenskega društva za psihoanalitično psihoterapijo (SDPP) – Ljubljana, Slovenija.

ILZE ROJNIK, dr.med, psihoanalitičarka Hrvaškega (HPD) in Mednarodnega psihoanalitčnega združenja (IPA). Učna psihoterapevtka in supervizorka Slovenskega društva za psihoanalitično psihoterapijo (SDPP) – Ljubljana, Slovenija.

MAJA RUS MAKOVEC, dr. med., spec. psihiater, docent, Ph.D. podiplomski tečaj iz psihoterapije. Izobraževanje pri Londonskem inštitutu za družinsko terapijo ("Advanced level"). Vodja Enote za zdravljenje odvisnih od alkohola. Sodna izvedenka psihiatrične stroke. Bivša predsednica Slovenskega društva za družinsko terapijo. Članica Združenja psihoterapevtov Slovenije; AEP (Association of European Psychiatrist); EFTA (European Family Therapy Association), članica Sekcije medicine odvisnosti pri SZD, članica sekcije sodnih izvedencev – Ljubljana, Slovenija.

BORUT ŠKODLAR, dr. med., spec. psihiater, docent, Ph.D., član Katedre za psihiatrijo Medicinske fakultete v Ljubljani. Posttdoktorsko raziskovalno in pedagoško delo v timu Center for Subjectivity Research, University of Copenhagen. Izpopolnjevanje iz logoterapije in eksistencialne analize na Süddeutsches Institut für Logotherapie. Izpopolnjevanje iz vodenja Balintovih skupin. Tristopenjsko podiplomsko izobraževanje iz psihodinamske psihoterapije ZPS. Diplomski študij skupinske analize pri Slovenskem društvu za skupinsko analizo. Vodja Enote za psihoterapijo psihoz Psihiatrične klinike v Ljubljani – Ljubljana, Slovenija

CATHERINE SCHMIDT-LÖW-BEER, dr. med., Ph.D., spec. psihiatrinja, prof., učna psihoanalitičarka Dunajskega (WPV) in Mednarodnega psihoanalitičnega društva (IPA) ter Avstrjiskega združenja za skupinsko psihoterapijo. Pridružena profesorica na oddelku za Psihoanalizo in psihoterapijo na Dunajski medicinski fakulteti. Članica skupine opazovanja dojenčkov – Dunaj, Avstrija.

MARIA ANNA TALLANDINI, prof., dipl. literaturoved in spec. psihologinja. Psihoanalitičarka Italijanskega (SPI), Angleškega (BPS) in Mednarodnega psihoanalitičnega društva (IPA). Redna profesorica za Razvojno psihologijo na Univerzi v Trstu. Članica Londonskega Anna Freud Centre Research Committee in Senior Research Associate, Winnicott Research Unit, University of Cambridge. Senior Research Fellow University College London – Trst, Italija.

LILIJA VARJAČIĆ RAJKO, univ. dipl. psihologinja, učna psihoanalitičarka Hrvaškega (HPD) in Mednarodnega psihoanalitčnega združenja (IPA). Učna psihoterapevtka in supervizorka Slovenskega društva za psihoanalitično psihoterapijo (SDPP) – Ljubljana, Slovenija.

Za podrobnejše CV-je kliknite na predavatelja. CV-ji so objavljani tako, kot so jih pripravili predavatelji.