P O T E K      Š T U D I J A


Osebna izkušnja psihoanalitične obravnave

Tekom študija študenti psihoterapije opravljajo osebno izkušnjo pri izbranem analitiku oz. psihoanalitičnem psihoterapevtu, ki je avtoriziran za izvajanje učne psihoanalize. Učna psihoterapevtska obravnava traja najmanj dvakrat tedensko najmanj štiri leta (najmanj 320 ur). Priporočljivo je, da se osebna učna obravnava začne pred začetkom edukacije in se nadaljuje, ko se edukacija zaključi. Psihoanalitiki o osebni izkušnji študenta organizatorjem ne podajajo informacij in mnenj. Glej seznam učnih analitikov.

Supervizija kliničnih primerov

Kandidati študija opravljajo obravnave psihoanalitične psihoterapije pod supervizijo:

  • vodenje najmanj dveh primerov psihoanalitične psihoterapije za skupno najmanj 360 ur kliničnega dela;
  • eden izmed primerov obsega najmanj 240 ur dvakrat tedenske obravnave, ki ga spremlja tedenska supervizija vsaj 2 leti;
  • drugi klinični primer poteka dvakrat tedensko najmanj eno leto s pomočjo drugega supervizorja;
  • za zaključno kvalifikacijo je potrebno vsega skupaj najmanj 150 supervizijskih ur pri vsaj dveh supervizorjih;
  • o številu ur, pogostosti in trajanju supervizije kliničnih primerov odloča Odbor za izobraževanje;
  • eden od primerov, po možnosti v zaključni fazi, predstavi kandidat na končni evalvaciji.

Klinično-teoretični študij

Klinično-teoretični študij vključuje seminarje o teoriji in tehniki psihoanalitične psihoterapije vključno z predstavitvijo kliničnega materiala:

  • traja 4 leta in zajema 100 ur letno;
  • po drugem letu se začnejo tehnični seminarji, kjer kandidati predstavljajo klinične primere;
  • teoretični in tehnični seminari potekajo dvakrat mesečno, skupaj 10 ur mesečno, kar vključuje vsaj eno soboto.

Kliknite na TEORETIČNI CURRICULUM za informacije o programu študija.