Izvršni odbor:

 • Predsednica društva - Vajačič Rajko Lilija
 • Podpredsednik za strokovne zadeve - Fonda Pavel
 • Predsednik odbora za izobraževanje - Rojnik Bernard
 • Blagajnik – Okorn Igor
 • Tajnica - Ilze Rojnik

Odbor za izobraževanje:

 • Rojnik Bernard - predsednik
 • Jogan Ettore
 • Polojaz Vlasta
 • Fonda Pavel

Člani društva

 • Fonda Pavel, dr. med., spec. psih., psihoanalitik z učno funkcijo, učni psihoterapevt in supervizor SDPP
 • Jogan Ettore, dr. med., spec. psih., psihoanalitik z učno funkcijo, učni psihoterapevt in supervizor SDPP
 • Okorn Igor, mag. inž. grad., dr. psyc. sc., psihoanalitik, učni psihoterapevt in supervizor SDPP
 • dr. Koltaj Pavel, univ. dipl. filozof in sociolog, dr. filozofije, psihoanalitik v izobraževanju
 • Polojaz Vlasta, dr. med., spec. pedopsih., psihoanalitičarka z učno funkcijo, učna psihoterapevtka in supervizorka SDPP
 • Rojc Saša, dr. med., spec. psih., psihoanalitičarka v izobraževanju
 • Rojnik Bernard, univ. dipl. psih., spec. klin. psih., psihoanalitik z učno funkcijo, učni psihoterapevt in supervizor SDPP
 • Rojnik Ilze, dr. med., psihoanalitičarka, učna psihoterapevtka in supervizorka SDPP
 • Rudan Vlasta, dr. med., spec. psih., učna psihoanalitičarka
 • Varjačič Rajko Lilija, univ. dipl. psih., učna psihoanalitičarka, učna psihoterapevtka in supervizorka SDPP

Psihoterapevti v izobraževanju

 • Bratuš Albreht Ksenija, soc. del., psihoterapevtka v izobraževanju, pridružena članica
 • Jejčič Kristijan, dr. med., psihoterapevt v izobraževanju, pridruženi član
 • Kladnik Ana, univ. dipl. psih., psihoterapevtka v izobraževanju, pridružena članica
 • Knez Kočnik Erna, univ. dipl. psih., spec. klin. psih., psihoterapevtka v izobraževanju
 • Praprotnik Tomaž, univ. dipl. psih., psihoterapevt v izobraževanju

Pridruženi člani

 • dr. Varjačič Rajko Bojan, univ. dipl. psih., spec. klin. psih., psihoterapevt