Izvršni odbor:

 • Predsednik društva - Rojnik Bernard
 • Podpredsednica za strokovne zadeve - Rojnik Ilze
 • Predsednica odbora za izobraževanje - Varjačič Rajko Lilija
 • Tajnik - Koltaj Pavel

Odbor za izobraževanje:

 • Varjačič Rajko Lilija - predsednica
 • Jogan Ettore
 • Polojaz Vlasta
 • Fonda Pavel

Člani društva

 • Fonda Pavel, dr. med., spec. psih., psihoanalitik z učno funkcijo, učni psihoterapevt in supervizor SDPP
 • Jogan Ettore, dr. med., spec. psih., psihoanalitik z učno funkcijo, učni psihoterapevt in supervizor SDPP
 • Okorn Igor, mag. inž. grad., dr. psyc. sc., psihoanalitik, učni psihoterapevt in supervizor SDPP
 • Koltaj Pavel, univ. dipl. filozof in sociolog, dr. filozofije, psihoanalitik v izobraževanju
 • Polojaz Vlasta, dr. med., spec. pedopsih., psihoanalitičarka z učno funkcijo, učna psihoterapevtka in supervizorka SDPP
 • Rojc Saša, dr. med., spec. psih., psihoanalitičarka v izobraževanju
 • Rojnik Bernard, univ. dipl. psih., spec. klin. psih., psihoanalitik z učno funkcijo, učni psihoterapevt in supervizor SDPP
 • Rojnik Ilze, dr. med., psihoanalitičarka, učna psihoterapevtka in supervizorka SDPP
 • Rudan Vlasta, dr. med., spec. psih., učna psihoanalitičarka
 • Varjačič Rajko Lilija, univ. dipl. psih., učna psihoanalitičarka, učna psihoterapevtka in supervizorka SDPP

Psihoterapevti v izobraževanju

 • Bratuš Albreht Ksenija, soc. del., psihoterapevtka v izobraževanju, pridružena članica
 • Ham Manuela, soc. delavka, dipl. org. socialnega dela, psihoterapevtka v izobraževanju
 • Jejčič Kristijan, dr. med., psihoterapevt v izobraževanju, pridruženi član
 • Kladnik Ana, univ. dipl. psih., psihoterapevtka v izobraževanju, pridružena članica
 • Knez Kočnik Erna, univ. dipl. psih., spec. klin. psih., psihoterapevtka v izobraževanju
 • Kožar Tratnik Dijana, soc. pedagoginja, teh. zdravstvene nege, psihoterapevtka v izobraževanju
 • Praprotnik Tomaž, mag. psih., spec. klin. psih., psihoterapevt v izobraževanju
 • Vatovec Mojca, dr. vet. med, sistemska družinska terapevtka, psihoterapevtka v izobraževanju

Pridruženi člani

 • dr. Varjačič Rajko Bojan, univ. dipl. psih., spec. klin. psih., psihoterapevt