Slovensko društvo za psihoanalitično psihoterapijo

Ustanovljeno leta 2014.

Polnopravni član Evropske federacije za psihoanalitično psihoterapijo.

Predsednica društva: Varjačić Rajko Lilija

Podpredsednik za strokovne zadeve: Fonda Pavel

Predsednik odbora za izobraževanje: Rojnik Bernard

Blagajnik: Okorn Igor

Tajnica: Ilze Rojnik

Člani Odbora za izobraževanje: Ettore Jogan, Polojaz Vlasta


Sedež društva: Ul. Bratov Babnik 10, Ljubljana

TRR: 35001 0001 062 838 (pri BKS banki)

Elektronski naslov: psihoanalitiki.ipa@gmail.com


Aktivnosti društva v letu 2016:

Slovenska izdaja knjige "O psihoanalizi povsem odkrito", prevod v slovenščino

26.02.2016 - promocija knjige v Ljubljani.

22.04.2016 - promocija knjige v Trstu.

Več o knjigi

Strokovna srečanja z mednarodno udeležbo

7.5.2016 - Maria Adelaide Lupinacci, psihoanalitičarka iz Rima. Tema seminarja: Psihoanalitikova bolečina.

01.10. 2016 – prof. Eudard Klain, psihoanalitik iz Zagreba. Tema seminarja: Freudova napoved prihodnosti psihoanalize.

Študij usposabljanja iz psihoanalitične psihoterapije

30.01.2016 – začetek mesečnih uvodnih seminarjev za specializante psihoanalitične psihoterapije.

Oktober 2016 – začetek teoretskega programa študija psihoanalitične psihoterapije.

Več o teoretičnem programu

Vpis v študij je v teku!

Več o študiju