Slovensko društvo za psihoanalitično psihoterapijo

Ustanovljeno leta 2014.

Polnopravni član Evropske federacije za psihoanalitično psihoterapijo.

Predsednica društva: Varjačić Rajko Lilija

Podpredsednik za strokovne zadeve: Fonda Pavel

Predsednik odbora za izobraževanje: Rojnik Bernard

Blagajnik: Okorn Igor

Tajnica: Ilze Rojnik

Člani Odbora za izobraževanje: Ettore Jogan, Polojaz Vlasta


Sedež društva: Ul. Bratov Babnik 10, Ljubljana

TRR: 35001 0001 062 838 (pri BKS banki)

Elektronski naslov: psihoanalitiki.ipa@gmail.com


Aktivnosti društva:


Študij psihoanalitične psihoterapije

30.01.2016 – začetek mesečnih uvodnih seminarjev za specializante psihoanalitične psihoterapije.

Študij poteka od oktobra 2016.

Začetek naslednjega letnika teoretskega programa je jesen 2018.

Več o študiju


Slovenska izdaja knjige "O psihoanalizi povsem odkrito", prevod v slovenščino

Več o knjigi


Strokovna srečanja z mednarodno udeležbo

19.05.2018 – Psihoanalitični vidiki oploditve z biomedicinsko pomočjo.

Povabljeni predavatelj - Maria Tallandini (Italija).


21.10.2017 – Razmišljanja o psihoanalitičnem delu.

Povabljeni predavatelj - Marta Badoni (Milan, Italija).

Diskusant: Igor Okorn (Slovenija), član SDPP.

10. 06. 2017 – Teorija navezanosti v psihoanalitični teoriji in praksi.

Povabljeni psihoanalitik – Thijs de Wolf (Nizozemska).

Diskusant – Saša Rojc (Slovenija), članica SDPP.

01. 10. 2016 – Freudova napoved prihodnosti psihoanalize.

Povabljeni psihoanalitik – prof. Eduard Klain (Hrvaška).

Diskusant – Hektor Jogan (Italija), član SDPP.

07. 05. 2016 – Psihoanalitikova bolečina.

Povabljena psihoanalitičarka – Maria Adelaide Lupinacci (Italija).

Diskusantka – Ilze Rojnik (Slovenija), članica SDPP.

24. 10. 2015 – Dialektika krivde in občutkov krivde.

Povabljeni psihoanalitik – Eike Hinze (Nemčija).

Diskusant – Bernard Rojnik (Slovenija), član SDPP.

20. 06. 2015 – Kaj nas opazovanje dojenčkov uči o pacientih s čustvenimi motnjami.

Povabljeni psihoanalitik – Kitty Schmidt (Avstrija).

Diskusantka – Lilija Varjačić Rajko (Slovenija), članica SDPP.


Mednarodna psihoanalitična srečanja

22. 10. 2016 – Začenjati psihoanalitično obravnavo. Mednarodno srečanje o psihoanalizi in psihoterapiji v Sarajevu, v Bosni in Hercegovini.

Slovensko društvo za psihoanalitično psihoterapijo je pokrovitelj dogodka.