Članki slovenskih in svetovnih psihoanalitikov


2019

Dragan Josić. Izgradnja osobnosti

Hektor Jogan. Predstavitev knjige Christopherja Bollasa »The Shadow of the Object«

Lilija Varjačić Rajko. Razvoj koncepta projekcijske identifikacije v obdobju po kleinovski psihoanalizi

Bojan Varjačić Rajko.. JOSEPH SANDLER – O konceptu projekcijske identifikacije, aktualizaciji in odzivnosti na vlog

Igor Okorn. Projekcijska identifikacija v delih M. Klein in W. Bion-a

Cláudio Laks Eizirik. The analytic field: bastions, surprises and movement

Pavel Fonda. Forty years ago: the abolishment of psychiatric hospitals in Italy

2018

Antonius Stufkens. Intersubjectivity, enactment, and psychic change

Václav Mikota. Therapeutic Alliance, Basic Trust and Mistrust

Aleksandar Vučo. Good Guys

Pavel Koltaj. Spremljanje otrok

Maria Anna Tallandini. Groza integracije


2017

John Bolwby. The nature of the child's tie to his mother.

Pavel Fonda. Development from what toward what?

Christoph Walker. Language is homeland – The challenge to find a common language.


2016

Hektor Jogan. Od tradicionalnega psihoanalitičnega pristopa do intersubjektivnosti.

Giuseppe Civitarese. The symbiotic bond and the setting

Ettore Jogan. Pregled glavnih teoretičnih in terapevtskih psihoanalitičnih pristopov do borderline osebnostne motnje

Pavel Fonda. Beležke o fiziopatologiji fuzionalnosti.

John S. Kafka. What’s New About Time In Psychoanalytic Theory and Practice.

Vlasta Polojaz. Recenzija na knjigo "O psihoanalizi povsem odkrito".

Jorge Canestri. The work of transformation in the psychoanalytic process: interpretation and construction.


2015

Maria Adelaida Lupinacci. Towards Tolerability of Guilt and its Precursors.

Ilze Rojnik. Poročilo o seminarju o dialektiki krivde in občutkih krivde.

Aira Laine. Hate between man and woman.

Vlasta Polojaz. Proste asociacije na temo psihoanalize in glasbe.

Igor M. Kadyrov. The Future of Psychoanalysis in Europe. East-West Integration.

Antònia Grimalt. Challenges to the therapist’s “Reverie”

Emanuel Louise. The application of observation skills to work with under fives

Paolo Fonda. Free associations on SP-D and World War 1

Stefano Bolognini. V smer štiridelnega modela?

Stefano Bolognini. TOWARDS A “QUADRIPARTITE MODEL”?

Giovanni Foresti. Cuts and sutures.


2014

Ettore Jogan. Self-disclosure.

Lilija Varjačić Rajko. Seksualnost otroka in mrtvi objekti

Savo Spacal. Free Association as a Method of Self-Observation in Relation to Other Methodological Principles of Psychoanalysis

Savo Spacal. Some Notes on Kohut's How Does Analysis Cure?

Savo Spacal. Self-Knowledge and Interpretative Knowledge

Savo Spacal. Terapevtični faktorji v psihoanalitični psijoterapiji s poudarkom na vlogi interpretiranja

Hektor Jogan. Uvod v delo Sava Spacala

Savo Spacal. Empatija in kontratransfer kot sestavna dela psihoanalitikovega razumevanja

Eike Hinze. What should we take with us from psychoanalytic training?

Vlasta Polojaz. Vladimir Bartol. Tržaška prikazen.

Riitta Tähkä. Internalization processes – dealing with separation and loss.

Giovanni Andrea Fava. Crisis in pharma-psychiatry.


2013

Paolo Fonda. Increasing individuation and need for psychotherapy.

Anders Zachrisson. Psychoanalytic Therapies.

Igor Okorn. Preadolescenca - poročilo in povzetek 14. PIEE Vzodnoevropske psihoanalitične šole za otroško in mladostniško psihoanalizo.

Tamara Štajner-Popović. Double Pact Of Silence? Holocaust Offspring.

Dr.Abigail Golomb. How we use Defenses, Time and Words to Cope with the Unbearable.

Eike Hinze. Narcissism: Is It Still a Useful Psychoanalytic Concept?.

Ettore Jogan. Psihoterapevtski pristop pri lažji in težji psihopatologiji

Ettore Jogan. An Analyst ‘at the Border’ for a Patient at the Border.

Ettore Jogan. The Contributions of Psychoanalysis To Psychiatry.

Ettore Jogan. Psihoterapevtski proces pri psihotičnih pacientih.

Paolo Fonda. Outlines on Traumatic Vulnerability During Precocious Phases of Psychic Development.

Paolo Fonda. O vlogi stapljanja v ljubezni.

Paolo Fonda. Fusion and Object Relation.

Tamara Štajner-Popović. Childhood in the time tunnel.


2012

Tamara Štajner-Popović. Double Pact Of Silence? Holocaust Offspring.

Marta Badoni. Preadolescence, an age suspended.

Lilija Varjačić Rajko. Ojdipalnost

Stefano Bolognini. The Complex Nature of Psychoanalytic Empathy: A Theoretical and Clinical Exploration.

Paolo Fonda. A Virtual Training Institute in Eastern Europe

Pavel Fonda. Problemi edukacije v psihoanaliticno orientirani psihoterapiji in psihoanalizi