SLOVENSKI PSIHOANALITIKI

člani Mednarodnega psihoanalitičnega združenja (IPA)LJUBLJANA


Psihoanalitiki:


Rojnik Bernard, klinični psiholog

Psihoanalitik, član Hrvaškega psihoanalitičnega društva

(Hrvaško psihoanalitično društvo - IPA Provisional Society)

Tel: +386 41 615 821

Email: bernard.rojnik@telemach.net


Varjačić Rajko Lilija, psihologinja

Psihoanalitičarka, članica Hrvaškega psihoanalitičnega društva

(Hrvaško psihoanalitično društvo - IPA Provisional Society)

Tel: +386 40 466 343

Email: lilija.v.rajko@gmail.com

www.psihoanalitik.si


Rojnik Ilze, dr. med.

Psihoanalitičarka, članica Hrvaškega psihoanalitičnega društva

(Hrvaško psihoanalitično društvo - IPA Provisional Society)

Tel: +386 41 784 573

Email: ilze.rojnik@gmail.com


Dr. Okorn Igor, psihoanalitični psihoterapevt

Psihoanalitik, član Hrvaškega psihoanalitičnega društva

(Hrvaško psihoanalitično društvo - IPA Provisional Society)

Tel: +386 40 460 123

Email: igiokorn@gmail.com

www.psihoanaliza.si


Psihoanalitiki (v izobraževanju):


Rojc Saša, psihiatrinja

Kandidatka Hrvaškega psihoanalitičnega društva

(Hrvaško psihoanalitično društvo - IPA Provisional Society)

Tel: +386 41 527 433

Email: rojc.sasa@gmail.com


Dr. Koltaj Pavel, filozof

Kandidat Hrvaškega psihoanalitičnega društva

(Hrvaško psihoanalitično društvo - IPA Provisional Society)

Tel: +386 40 23 74 86

Email: info@kavelj.si

www.kavelj.si


Lazić Ulčar Ana, psihologinja

Kandidatka Hrvaškega psihoanalitičnega društva

(Hrvaško psihoanalitično društvo - IPA Provisional Society)

Tel: +386 51 312 742

Email: ana.ulcar@gmail.comTRST


Psihoanalitiki:


Fonda Paolo/Pavel, psihiater

Psihoanalitik, član Italijanskega psihoanalitičnega društva

(Societa Psicoanalitica Italiana – IPA Component Society)

Tel: +39 349 5 054 311

Email: fondapav@gmail.com


Jogan Ettore/Hektor, psihiater

Psihoanalitik, član Italijanskega psihoanalitičnega društva

(Societa Psicoanalitica Italiana – IPA Component Society)

Tel: +39 349 3 564 206

Email: joganettore@hotmail.com


Polojaz Vlasta, pedopsihiatrinja

Psihoanalitičarka, članica Italijanskega psihoanalitičnega društva

(Societa Psicoanalitica Italiana – IPA Component Society)

Tel: +39 049 875 6337

Email: vlastapolojaz@gmail.com