Dobrodošli na strani slovenskih psihoanalitikov, članov Mednarodnega psihoanalitičnega združenja (International Psychoanalytical Association - IPA)!

prispevek

16. marca 2019 je v Ljubljani potekal seminar o projekcijski identifikaciji, na katerem je avstrijska psihoanalitičarka Kitty Schmidt predstavila svoj interaktivni model razumevanja koncepta in njegove uporabe v klinični praksi. V drugem delu seminarja smo člani Slovenskega psihoanalitičnega društva za psihoanalitično psihoterapijo predstavili bistvene prispevke in dognanja v zvezi s projekcijsko identifikacijo. Zaradi časovnih omejitev so bili predstavljeni prispevki skrajšani. Tu jih objavljamo v širši in poglobljeni različici. Prispevke bomo objavljali po enega na mesec.

Tokrat objavljamo prispevek, ki obravnava eden od pomembnejših doprinosov k razvoju koncepta projekcijske identifikacije britanskega psihoanalitika Josepha Sandlerja, predstavnika Freudovske psihoanalitične šole v Londonu. Prispevek je pripravil dr. Bojan Varjačić Rajko, specialist klinične psihologije in psihoterapevt, zaposlen v Univerzitetni psihiatrični kliniki v Ljubljani. Doktoriral je na Fakulteti za podiplomski humanistični študij z nalogo o negativnem izidu v psihoterapiji. Od leta 2007 je urednik Slovenske revije za psihoterapijo – Kairos. Je pridruženi član Slovenskega društva za psihoanalitično psihoterapijo.

Bojan Varjačić Rajko. JOSEPH SANDLER – O konceptu projekcijske identifikacije, aktualizaciji in odzivnosti na vlog

Drugi prispevki 2019

Pavel Koltaj. Thomas Ogden o projekcijski identifikaciji

Igor Okorn. Projekcijska identifikacija v delih M. Klein in W. Bion-a

Cláudio Laks Eizirik. The analytic field: bastions, surprises and movement

Pavel Fonda. Forty years ago: the abolishment of psychiatric hospitals in Italy

knjiga "O psihoanalizi povsem odkrito"

Prevod hrvaške knjige "O psihoanalizi povsem odkrito" prinaša v slovenski prostor svež veter psihoanalize. Hrvaški in slovenski avtorji besedil so aktivni psihoanalitiki, ki so seznanjeni tako s temeljnimi kot sodobnimi tokovi psihoanalize. Med seboj so si zelo različni, kar knjigo bogati, saj prikaže psihoanalizo z različnih zornih kotov. Knjigo sestavlja deset besedil, ki predstavijo psihoanalitično teorijo in prakso pa tudi psihoanalizo kot teoretično orodje, s katerim lahko pojasnimo, kritiziramo ali razumemo današnjo družbo in kulturo. Knjiga je namenjena tako strokovni kot laični publiki, saj psihoanalitične pojme in razmišljanja podaja v razumljivem jeziku, vseskozi pa ponuja tudi primere s terapevtskih seans. Bralec in bralka se bosta v knjigi lahko podučila, razmišljala o sebi in presojala današnjo družbo.

Knjigo so prevedli strokovnjaki s psihoanalitičnega področja. Pri prevajanju so imeli namen negovati in utrditi slovensko izrazoslovje s tega področja. V tem smislu je knjiga dragocena tudi za strokovno javnost, saj postavlja terminološke standarde.

Knjiga "O psihoanalizi povsem odkrito" je edinstvena v Sloveniji zaradi svoje širine, razumljivosti in izzivalnosti.

NAROČANJE

Naslov za naročanje: psihoanalitiki.ipa@gmail.com

Cena - 17.50 EUR (osebni prevzem)

Cena s poštnino: 19.00 EUR

Pri naročilu dveh ali več izvodov knjige vam poštnino podarimo.

Več o knjigi

Ψ

Slovensko društvo za psihoanalitično psihoterapijo

Ustanovljeno leta 2014.

Polnopravni član Evropske federacije za psihoanalitično psihoterapijo.

Sedež društva: Ul. Bratov Babnik 10, Ljubljana

TRR: 35001 0001 062 838 (pri BKS banki)

DŠ: 247736

Elektronski naslov: psihoanalitiki.ipa@gmail.com


Predsednica društva: Varjačić Rajko Lilija

Podpredsednik za strokovne zadeve: Fonda Pavel

Predsednik odbora za izobraževanje: Rojnik Bernard

Blagajnik: Okorn Igor

Tajnica: Rojnik Ilze

Člani Odbora za izobraževanje: Jogan Hektor, Polojaz Vlasta


Š T U D I J P S I H O A N A L I T I Č N E P S I H O T E R A P I J E


Slovensko društvo za psihoanalitično psihoterapijo - SDPP (polnopravni član Evropske federacije za psihoanalitično psihoterapijo – EFPP) organizira podiplomski študij psihoanalitične psihoterapije.

Študij psihoanalitične psihoterapije vključuje:

Pedagoški tim sestavljajo psihoanalitiki IPA iz Slovenije in drugih držav Evropske Unije in profesorji iz Slovenije.

Pogoji za vpis:

  • univ. izobrazba iz psihologije ali medicine oz. sorodne smeri, ki predpostavlja neke vrsto psihološke pomoči ljudem;
  • uspešno opravljeni trije pristopni razgovori.

Po uspešno opravljenem študiju je kandidat usposobljen za izvajanje psihoanalitične psihoterapije in lahko zaprosi za polnopravno članstvo v Slovenskem društvu za psihoanalitično psihoterapijo, ki je polnopravni član Evropske federacije za psihoanalitično psihoterapijo.

Več informaciji o društvu tukaj.

Več informaciji o študiju tukaj.


VPIS V NOVI LETNIK ŽE POTEKA!

Info: psihoanalitiki.ipa@gmail.comodprta strokovna srečanja SDPP v Ljubljani

15.06.2019 – Delavnica o razvoju in poteku etičnosti v (analitični) terapevtski praksi. Gabor Szonyi (Budimpešta, Madžarska)

16.03.2019 – Koncept projekcijske identifikacije v teoriji in klinični praksi. Kitty Shmidt (Dunaj, Avstrija): delavnica. Prispevki: Pavel Koltaj, Igor Okorn, Suzana Pertot, Saša Rojc, Bojan Varjačić Rajko, Lilija Varjačić Rajko.