Dobrodošli na strani slovenskih psihoanalitikov, članov Mednarodnega psihoanalitičnega združenja (International Psychoanalytical Association - IPA)!

prispevek

V pripravi na oktobrski seminar Slovenskega društva za psihoanalitično psihoterapijo objavljamo članek povabljene predavateljice, italijanske psihoanalitičarke Marte Badoni. Marta Badoni ima veliko izkušenj na področju psihoanalitične obravnave tako odraslih, kot tudi otrok in mladostnikov (njen članek o obdobju predadolescence je tukaj). Tokrat objavljamo njen prispevek o telesu (prevod iz italjanščine v angleščino).

Članek predstavlja razmislek o statusu telesa v psihoanalitični teoriji in praksi. Začenši s Freudovim razmišljanjem o telepatski izkušnji, članek raziskuje lastnosti analitikovega receptivnega aparata, načine na katere je dojeta prisotnost drugega ter kako je lahko ta izkušnja srečanja sprejeta in sporočena. Prek združevanja idej čiščenja dimnika (chimney sweeping) in zdravljenja z govorjenjem (talking cure), poudarja nujnost, da si analitik »umaže roke«, če želi resnično spremljati pacienta pri raziskovanju nezavednega. Poleg razmislekov črpanih iz tradicionalne psihoanalitične prakse, članek vključuje razmišljanja, ki izhajajo iz psihoterapevtskega dela Juliena Ajuriaguerra, na primer »psihoterapijo sproščanja«. To metodo so kasneje razvili v francoski psihoanalitični šoli pod imenom telesna psihoanalitična psihoterapija (PPC).

Marta Badoni. Body.

Več prispevkov je tukaj.

knjiga "O psihoanalizi povsem odkrito"

Prevod hrvaške knjige "O psihoanalizi povsem odkrito" prinaša v slovenski prostor svež veter psihoanalize. Hrvaški in slovenski avtorji besedil so aktivni psihoanalitiki, ki so seznanjeni tako s temeljnimi kot sodobnimi tokovi psihoanalize. Med seboj so si zelo različni, kar knjigo bogati, saj prikaže psihoanalizo z različnih zornih kotov. Knjigo sestavlja deset besedil, ki predstavijo psihoanalitično teorijo in prakso pa tudi psihoanalizo kot teoretično orodje, s katerim lahko pojasnimo, kritiziramo ali razumemo današnjo družbo in kulturo. Knjiga je namenjena tako strokovni kot laični publiki, saj psihoanalitične pojme in razmišljanja podaja v razumljivem jeziku, vseskozi pa ponuja tudi primere s terapevtskih seans. Bralec in bralka se bosta v knjigi lahko podučila, razmišljala o sebi in presojala današnjo družbo.

Knjigo so prevedli strokovnjaki s psihoanalitičnega področja. Pri prevajanju so imeli namen negovati in utrditi slovensko izrazoslovje s tega področja. V tem smislu je knjiga dragocena tudi za strokovno javnost, saj postavlja terminološke standarde.

Knjiga "O psihoanalizi povsem odkrito" je edinstvena v Sloveniji zaradi svoje širine, razumljivosti in izzivalnosti.

NAROČANJE

Naslov za naročanje: psihoanalitiki.ipa@gmail.com

Cena - 22 EUR (osebni prevzem)

Cena s poštnino: 23.50 EUR

Psihoanalitiki na predstavitvi knjige “O psihoanalizi povsem odkrito” v Tržaškem knjižnem središču: Stanislav Matačić, Pavel Fonda, Hektor Jogan.

Več o knjigi


Š T U D I J P S I H O A N A L I T I Č N E P S I H O T E R A P I J E


Slovensko društvo za psihoanalitično psihoterapijo - SDPP (polnopravni član Evropske federacije za psihoanalitično psihoterapijo – EFPP) organizira podiplomski študij usposabljanja iz psihoanalitične psihoterapije.

Študij usposabljanja iz psihoanalitične psihoterapije vključuje:

Pedagoški tim sestavljajo psihoanalitiki IPA iz Slovenije in drugih držav Evropske Unije in profesorji iz Slovenije.

Po uspešno opravljenem študiju kandidat lahko zaprosi za članstvo v Slovenskem društvu za psihoanalitično psihoterapijo, ki je polnopravni član Evropske federacije za psihoanalitično psihoterapijo, in je usposobljen za izvajanje psihoanalitične psihoterapije.

Več informaciji o društvu tukaj.

Več informaciji o študiju tukaj.


VPIS V NOVI LETNIK 2018 POTEKA!

VABLJENI K VPISU!

Informacije: psihoanalitiki.ipa@gmail.com