Koltaj-Spremljanjeotrok.pdf

Dobrodošli na strani slovenskih psihoanalitikov, članov Mednarodnega psihoanalitičnega združenja (International Psychoanalytical Association - IPA)!

prispevek

Pavel Koltaj je psihoanalitik v izobraževanju Hrvaškega psihoanalitičnega društva. Je diplomirani sociolog kulture in doktor filozofije, ki je začel svojo psihoterapevtsko pot leta 2012 kot sodelavec Zavoda za psihoterapijo Ljubljana. Od leta 2014 ima svojo psihoterapevtsko prakso v Ljubljani, kjer poleg drugega opravlja tudi delo z mladostniki in otroki.

Pavel Koltaj Spremljanje otrok

Objavljamo klinični kazus “Groza integracije”- strokovni članek Marie Anne Tallandini.

Prof. Maria Anna Tallandini je diplomirala iz primerjalne književnosti, je specialistka klinične psihologije, psihoanalitičarka Italjanskega (SPI) in Angleškega (BPS) ter Mednarodnega psihoanalitičnega društva (IPA), redna profesorica za razvojno psihologijo na Univerzi v Trsti, članica Londonskega Anna Freud Centre Research Committee in Senior Research Associate, Winnicott Research Unit, University of Cambridge, Senior Research Fellow University College London. Je tudi članica pedagoškega tima študija psihoanalitične psihoterapije našega društva (SDPP).

Prof. Tallandinijeva bo v Ljubljani 19. maja 2018 vodila Odprti seminar SDPP na temo Vpliv reprodukcijskih tehnologij na interakcijo med materjo in dojenčkom – analiza opazovanja. S to temo se italjanska psihoanalitičarka ukvarja več let in je objavila že številne članke v mednarodnih strokovnih revijah.

Maria Anna Tallandini Groza integracije

priporočamo v branje

Nancy McWilliams

Več o knjigi je tukaj

Več prispevkov je tukaj.

knjiga "O psihoanalizi povsem odkrito"

Prevod hrvaške knjige "O psihoanalizi povsem odkrito" prinaša v slovenski prostor svež veter psihoanalize. Hrvaški in slovenski avtorji besedil so aktivni psihoanalitiki, ki so seznanjeni tako s temeljnimi kot sodobnimi tokovi psihoanalize. Med seboj so si zelo različni, kar knjigo bogati, saj prikaže psihoanalizo z različnih zornih kotov. Knjigo sestavlja deset besedil, ki predstavijo psihoanalitično teorijo in prakso pa tudi psihoanalizo kot teoretično orodje, s katerim lahko pojasnimo, kritiziramo ali razumemo današnjo družbo in kulturo. Knjiga je namenjena tako strokovni kot laični publiki, saj psihoanalitične pojme in razmišljanja podaja v razumljivem jeziku, vseskozi pa ponuja tudi primere s terapevtskih seans. Bralec in bralka se bosta v knjigi lahko podučila, razmišljala o sebi in presojala današnjo družbo.

Knjigo so prevedli strokovnjaki s psihoanalitičnega področja. Pri prevajanju so imeli namen negovati in utrditi slovensko izrazoslovje s tega področja. V tem smislu je knjiga dragocena tudi za strokovno javnost, saj postavlja terminološke standarde.

Knjiga "O psihoanalizi povsem odkrito" je edinstvena v Sloveniji zaradi svoje širine, razumljivosti in izzivalnosti.

NAROČANJE

Naslov za naročanje: psihoanalitiki.ipa@gmail.com

Cena - 17.50 EUR (osebni prevzem)

Cena s poštnino: 19.00 EUR

Pri naročilu dveh ali več izvodov knjige vam poštnino podarimo.

Več o knjigi


Š T U D I J P S I H O A N A L I T I Č N E P S I H O T E R A P I J E


Slovensko društvo za psihoanalitično psihoterapijo - SDPP (polnopravni član Evropske federacije za psihoanalitično psihoterapijo – EFPP) organizira podiplomski študij psihoanalitične psihoterapije.

Študij psihoanalitične psihoterapije vključuje:

Pedagoški tim sestavljajo psihoanalitiki IPA iz Slovenije in drugih držav Evropske Unije in profesorji iz Slovenije.

Pogoji za vpis:

  • univ. izobrazba iz psihologije ali medicine oz. sorodne smeri, ki predpostavlja neke vrsto psihološke pomoči ljudem;
  • uspešno opravljeni trije pristopni razgovori.

Novi letnik se začne oktobra 2018!

Po uspešno opravljenem študiju kandidat lahko zaprosi za članstvo v Slovenskem društvu za psihoanalitično psihoterapijo, ki je polnopravni član Evropske federacije za psihoanalitično psihoterapijo, in je usposobljen za izvajanje psihoanalitične psihoterapije.

Več informaciji o društvu tukaj.

Več informaciji o študiju tukaj.


VPIS V NOVI LETNIK POTEKA!

Informacije: psihoanalitiki.ipa@gmail.comodprta strokovna srečanja SDPP v Ljubljani

19.05.2018 – Maria Tallandini (Italija): Does Artificial Reproductive Technology (ART) matter when looking at mother-child dyadic interaction? An observational analysis. Diskusant: Vlasta Polojaz.

21.10.2017 – Marta Badoni (Milan, Italija): Razmišljanja o psihoanalitičnem delu. Diskusant: Igor Okorn.

10.06.2017 – Thijs de Wolf (Amsterdam, Nizozemska): Doprinos teorije navezanosti k psihoanalitični teoriji in klinični praksi. Diskusant: Saša Rojc.

01.10. 2016 – Eduard Klain (Zagreb, Hrvaška): Freudova napoved prihodnosti psihoanalize. Diskusant: Hektor Jogan.

7.5.2016 - Maria Adelaide Lupinacci (Rim, Italija): Psihoanalitikova bolečina. Diskusant: Ilze Rojnik.

17.10.2015 – Eike Hinze (Berlin, Nemčija): Dialektika krivde in občutkov krivde. Diskusant: Bernard Rojnik.

20.06.2015 – Kitty Shmidt (Dunaj, Avstrija): What can observing babies teach us about emotionally disturbed patients. Diskusant: Lilija Varjačić Rajko.