Dobrodošli na strani slovenskih psihoanalitikov, članov Mednarodnega psihoanalitičnega združenja (International Psychoanalytical Association - IPA)!

prispevek

16. marca 2019 je v Ljubljani potekal seminar o projekcijski identifikaciji, na katerem je avstrijska psihoanalitičarka Kitty Schmidt predstavila svoj interaktivni model razumevanja koncepta in njegove uporabe v klinični praksi. V drugem delu seminarja smo člani Slovenskega psihoanalitičnega društva za psihoanalitično psihoterapijo predstavili bistvene prispevke in dognanja v zvezi s projekcijsko identifikacijo. Zaradi časovnih omejitev so bili predstavljeni prispevki skrajšani. Tu jih objavljamo v širši in poglobljeni različici. Prispevke bomo objavljali po enega na mesec.

Tokrat objavljamo prispevek o klinični uporabi koncepta projekcijske identifikacije in spremembah koncepta, ki so nastale znotraj kleinovske oziroma post-kleinovske psihoanalize. Prispevek predstavlja Lilija Varjačić Rajko, psihologinja, psihoterapevtka in psihoanalitičarka Mednarodnega psihoanalitičnega združenja (IPA), članica Hrvaškega psihoanalitičnega društva, avtorizirana za učno psihoanalizo, soustanoviteljica in predsednica Slovenskega društva za psihoanalitično psihoterapijo. Zasebno prakso opravlja v Psihoanalitični ordinaciji v Ljubljani.

Lilija Varjačić Rajko. Razvoj koncepta projekcijske identifikacije v obdobju po kleinovski psihoanalizi

Drugi prispevki 2019

Bojan Varjačić Rajko. JOSEPH SANDLER – O konceptu projekcijske identifikacije, aktualizaciji in odzivnosti na vlog

Pavel Koltaj. Thomas Ogden o projekcijski identifikaciji

Igor Okorn. Projekcijska identifikacija v delih M. Klein in W. Bion-a

Cláudio Laks Eizirik. The analytic field: bastions, surprises and movement

Pavel Fonda. Forty years ago: the abolishment of psychiatric hospitals in Italy

knjiga "O psihoanalizi povsem odkrito"

Prevod hrvaške knjige "O psihoanalizi povsem odkrito" prinaša v slovenski prostor svež veter psihoanalize. Hrvaški in slovenski avtorji besedil so aktivni psihoanalitiki, ki so seznanjeni tako s temeljnimi kot sodobnimi tokovi psihoanalize. Med seboj so si zelo različni, kar knjigo bogati, saj prikaže psihoanalizo z različnih zornih kotov. Knjigo sestavlja deset besedil, ki predstavijo psihoanalitično teorijo in prakso pa tudi psihoanalizo kot teoretično orodje, s katerim lahko pojasnimo, kritiziramo ali razumemo današnjo družbo in kulturo. Knjiga je namenjena tako strokovni kot laični publiki, saj psihoanalitične pojme in razmišljanja podaja v razumljivem jeziku, vseskozi pa ponuja tudi primere s terapevtskih seans. Bralec in bralka se bosta v knjigi lahko podučila, razmišljala o sebi in presojala današnjo družbo.

Knjigo so prevedli strokovnjaki s psihoanalitičnega področja. Pri prevajanju so imeli namen negovati in utrditi slovensko izrazoslovje s tega področja. V tem smislu je knjiga dragocena tudi za strokovno javnost, saj postavlja terminološke standarde.

Knjiga "O psihoanalizi povsem odkrito" je edinstvena v Sloveniji zaradi svoje širine, razumljivosti in izzivalnosti.

NAROČANJE

Naslov za naročanje: psihoanalitiki.ipa@gmail.com

Cena - 17.50 EUR (osebni prevzem)

Cena s poštnino: 19.00 EUR

Pri naročilu dveh ali več izvodov knjige vam poštnino podarimo.

Več o knjigi

Ψ

Slovensko društvo za psihoanalitično psihoterapijo

Ustanovljeno leta 2014.

Polnopravni član Evropske federacije za psihoanalitično psihoterapijo.

Sedež društva: Ul. Bratov Babnik 10, Ljubljana

TRR: 35001 0001 062 838 (pri BKS banki)

DŠ: 24773646

Elektronski naslov: psihoanalitiki.ipa@gmail.com


Predsednica društva: Varjačić Rajko Lilija

Podpredsednik za strokovne zadeve: Fonda Pavel

Predsednik odbora za izobraževanje: Rojnik Bernard

Blagajnik: Okorn Igor

Tajnica: Rojnik Ilze

Člani Odbora za izobraževanje: Jogan Hektor, Polojaz Vlasta


Š T U D I J P S I H O A N A L I T I Č N E P S I H O T E R A P I J E


Slovensko društvo za psihoanalitično psihoterapijo - SDPP (polnopravni član Evropske federacije za psihoanalitično psihoterapijo – EFPP) organizira podiplomski študij psihoanalitične psihoterapije.

Študij psihoanalitične psihoterapije vključuje:

Pedagoški tim sestavljajo psihoanalitiki IPA iz Slovenije in drugih držav Evropske Unije in profesorji iz Slovenije.

Pogoji za vpis:

  • univ. izobrazba iz psihologije ali medicine oz. sorodne smeri, ki predpostavlja neke vrsto psihološke pomoči ljudem;
  • uspešno opravljeni trije pristopni razgovori.

Po uspešno opravljenem študiju je kandidat usposobljen za izvajanje psihoanalitične psihoterapije in lahko zaprosi za polnopravno članstvo v Slovenskem društvu za psihoanalitično psihoterapijo, ki je polnopravni član Evropske federacije za psihoanalitično psihoterapijo.

Več informaciji o društvu tukaj.

Več informaciji o študiju tukaj.


VPIS V NOVI LETNIK ŽE POTEKA!

Info: psihoanalitiki.ipa@gmail.comodprta strokovna srečanja SDPP v Ljubljani

15.06.2019 – Delavnica o razvoju in poteku etičnosti v (analitični) terapevtski praksi. Gabor Szonyi (Budimpešta, Madžarska)

16.03.2019 – Koncept projekcijske identifikacije v teoriji in klinični praksi. Kitty Shmidt (Dunaj, Avstrija): delavnica. Prispevki: Pavel Koltaj, Igor Okorn, Suzana Pertot, Saša Rojc, Bojan Varjačić Rajko, Lilija Varjačić Rajko.